Χάρτης πλοήγησης Χάρτης πλοήγησης

Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ';' or ',' in /home/fitwaycy/public_html/includes/classes/category_tree.php on line 31